chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung…

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI CỔ NOKIA
Địa chỉ 1041 Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Q7
Sđt 0906341791 (zalo)
Liên hệ trực tiếp 01227678127

HÀNG TỒN KHO CHÍNH HÃNG.
BẢO HÀNH 12 THÁNG
1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 1 TUẦN, NẾU LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT

Nokia "CỔ – ĐỘC LẠ – RẺ" trên Toàn Quốc

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung...

Nokia 3310 phiên bản 2017 = 350 (VND) Fullbox
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 090634179

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 1

Nokia X3-02 = 750.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 2

Nokia 3108 = 750.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 3

Nokia C5-00 = 750.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 4

Nokia E5 = 650.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791


chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 5


Nokia 3600 Slide = 600.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 6

Nokia E71 = 650.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791


chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 7

Nokia E66 = 900.000 (VND)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 8


Nokia E61 = 1.400.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 9

Nokia 6111 = 600.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

(chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 10

Nokia 6303 = 650.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 11

Nokia 5310 =550.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 12

Nokia 5220 = 550.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 13

Nokia 6120c = 450.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 14

Nokia E51 = 750.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 15

Nokia E50 = 700.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 16

Nokia N79 = 650.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 17

Nokia N82 = 1.100.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 18

Nokia 8850 = 1.100.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 19

Nokia 81-2GB = 650.000 (VNĐ)
Nokia 81-8GB = 750.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 20

Nokia C3-01 =950.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 21

Nokia N76=1.000.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 22

Nokia 3250= 1.200.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 23

Nokia N95 2GB = 800.000 (VNĐ)
Nokia N95 8GB =1. 190.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 24

Nokia E72 = 900.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 25

Nokia N96 16GB = 1.200 (VNĐ) -Tặng hộp sách –
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 26

Nokia N8 16GB = 1.200 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 27

Nokia X5-01= 1.500.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 28


Nokia 8600 Luna = 2.200.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 29

Nokia 6700 (Loại 1) = 2.400.000 (VNĐ)
Liên hệ trực tiếp sdt : 01227678127
Zalo 0906341791

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 30

Nokia 1202 = 300K
Sđt 0906341791 (zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 31

Nokia 1280 = 375K
Sđt 0906341791 (zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127


chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 32

Nokia 6300 = 490K
Sđt 0906341791 (zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 33

Nokia 1100 = 250K
sdt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127


chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 34

Nokia 1110i = 250K
sđt (0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127


chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 35

Nokia 1116 = 260K
sđt (0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127


chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 36

Nokia2610 = 250K
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 37

Nokia N.GAGE QD = 700.000 (VNĐ)
– Tặng thẻ nhớ 512MB –
sđt ( 0906341791 zalo)

Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 38

Nokia 6500 Slide = 650.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 39

Nokia 6500 = 700.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 40


Nokia 6600 Slide = 700.000 (VNĐ)

sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 41

Nokia 7510a= 450.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 42

Nokia 7070 = 450.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 43

Nokia 2720 Flod =650.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 44

Nokia 6555 =900.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 45

Nokia 6600 Fold = 1.100VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 46


XEM TIẾP TRANG 2

 

chúc bạn đắt khách
Hỗ trợ điểm K-Topic Vip-Banner-Sticky trên 5s
Hỗ Trợ Đổi Tiêu Đề – Xử Lý Lỗi Topic Miễn Phí
Liên hệ Hotline 5giay: 0938 742 579 => Lê Huy
Email: [email protected]

 

TRANG 2


Nokia 2300 = 260.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung...


Nokia 1650 = 260.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 1

Nokia 1681 = 120.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 2


Nokia 6100 = 260.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 3

Nokia 1600 = 130.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 4


Nokia 1661 = 320.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 5


Nokia 1662= 320.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 6

Nokia 3110C = 320.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 7

Nokia C1-02 =320.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 8

Nokia 3310 = 300.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 9

Nokia 3315 = 300.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 10

Nokia 3220 = 260.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 11

Nokia 8210 = 300.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 12

Nokia 8250 = 320.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 13

Nokia N5000 = 400.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 14

Nokia 6230i = 350.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 15

Nokia 3200 = 450.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 16

Nokia 6610i = 450.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 17

Nokia 6610 = 320.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 18

Nokia 7250i = 400.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 19

Nokia 110 (2 Sim) = 450.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 20

Nokia 112 (2 Sim) = 450.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 21

Nokia 5130 = 550.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 22

Nokia 2700 = 450.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 23

Nokia 2730 = 500.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127


chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 24

Nokia C2-00 (2 Sim) = 500.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 25

Nokia X2-00 = 500.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127

chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 26

Nokia c3-00 = 550.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 27

Nokia X2-02 (2 Sim) = 700.000 (VNĐ)
sđt ( 0906341791 zalo)
Liên hệ trực tiếp : 01227678127chuyên cung cấp điện thoại cỏ cổ Nokia, samsung... - 28

 
Tình trạng:
Mới
Giá:
1,000 đ
Điện thoại liên hệ:
Xem trong nội dung tin đăng , nếu không có số nghĩa là sản phẩm đã được giao dịch hoặc bán .
Địa chỉ liên hệ:
1041 Trần Xuân Soạn p Tân Hưng Q7, , TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
18/6/17 lúc 14:15

Sản phẩm liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *