IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299

BAO TEST 7 NGÀY 1 ĐỔI 1 CHO YÊN TÂM NHÉ, BẢO HÀNH MAIN 12 THÁNG + 300k ( " bao xài thả ga ". Cam kết nguyên zin : Màng zin. Vỏ zin. Main zin. Bao bung main kiểm tra thoải mái)
Tặng kính cường lực + áp lưng + cây chọt sim.

Facebook: https://www.facebook.com/taodep.vn
Giá xem thêm tại website : http://www.taodep.vn
Giá lẻ :
IPHONE 5C BẢNG QUỐC TẾ (Trắng/Vàng/Hồng/Xanh Dương/Xanh lá)
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 Mới 99% 8G : 2tr1 ( 16G + 200K – 32G + 400K)
IPHONE 5 BẢNG QUỐC TẾ.
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 1 màu trắng 16g : trầy nhiều 2tr1 – trầy ít 2tr3
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 2 màu gray 16g : trầy nhiều 2tr1 – trầy ít 2tr3
( 32G + 200K, 64G + 300K)
IPHONE 5S LOCK NHẬT FIX FULL LỖI XÀI NHƯ QUỐC TẾ ( Tặng sim ghép và fix full lỗi )
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 3 màu trắng 16g : vỏ trầy 2tr – vỏ đẹp 2tr2
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 4 màu gray 16g : vỏ trầy 2tr1 – vỏ đẹp 2tr3
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 5 màu gold 16g : vỏ trầy 2tr2 – vỏ đẹp 2tr4
( 32G + 200K, 64G + 300K)
IPHONE 5S BẢNG QUỐC TẾ.
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 6 màu trắng 16g : trầy nhiều 2tr5 – trầy ít 2t7 – đẹp 2tr9
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 7 màu gray 16g : trầy nhiều 2tr5 – trầy ít 2t7 – đẹp 2tr9
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 8 màu vàng 16g : trầy nhiều 2tr7 – trầy ít 2t9 – đẹp 3tr1
( 32G + 300K, 64G + 500K)
IPHONE 6 LOCK NHẬT FIX FULL LỖI XÀI NHƯ QUỐC TẾ ( Tặng sim ghép và fix full lỗi )
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 9 màu trắng 16g : vỏ trầy 3tr7 – vỏ đẹp 4tr1
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 10 màu gray 16g : vỏ trầy 3tr8 – vỏ đẹp 4tr2
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 11 màu gold 16g : vỏ trầy 4tr – vỏ đẹp 4tr4
( 64G + 400K – 128 + 600k )
IPHONE 6 BẢNG QUỐC TẾ.
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 12 màu trắng 16g : vỏ trầy 4tr6 – vỏ đẹp 5tr
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 13 màu gray 16g : vỏ trầy 4tr7 – vỏ đẹp 5tr1
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 14 màu vàng 16g : vỏ trầy 4tr9 – vỏ đẹp 5tr3
( 64G + 600K)
IPHONE 6 PLUS QUỐC TẾ MỸ
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 15 màu trắng 16g : vỏ trầy nhiều 6tr – vỏ hơi trầy 6tr2 – vỏ đẹp 6tr4
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 16 màu gray 16g : vỏ trầy nhiều 6tr1 – vỏ hơi trầy 6tr3 – vỏ đẹp 6tr5
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 17 màu gold 16g : vỏ trầy nhiều 6tr3 – vỏ hơi trầy 6tr5 – vỏ đẹp 6tr7
IPHONE 6S LOCK FIX FULL LỖI XÀI NHƯ QUỐC TẾ ( Tặng sim ghép và fix full lỗi )
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 18 màu trắng 16g :trầy nhiều 5tr – trầy ít 5tr2 – đẹp 5tr4
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 19 màu gray 16g :trầy nhiều 5tr1 – trầy ít 5tr3 – đẹp 5tr5
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 20 màu hồng 16g :trầy nhiều 5tr3 – trầy ít 5tr5 – đẹp 5tr7
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 21 màu gold 16g : trầy nhiều 5tr4 – trầy ít 5tr6 – đẹp 5tr8
( 64G + 1tr )
IPHONE 6S QUỐC TẾ MỸ ( Tặng áp lưng + kính cường lực)
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 22 màu hồng 16g : đẹp 99% 7tr
IPHONE 6SPLUS LOCK FIX FULL LỖI XÀI NHƯ QUỐC TẾ ( Tặng sim ghép và fix full lỗi )
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 23 màu trắng 16g : vỏ trầy nhiều 6tr3 – vỏ trầy nhẹ 6tr5 – vỏ đẹp 6tr7
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 24 màu gray 16g : vỏ trầy nhiều 6tr4 – vỏ trầy nhẹ 6tr6 – vỏ đẹp 6tr8
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 25 màu hồng 16g : vỏ trầy nhiều 6tr6 – vỏ trầy nhẹ 6tr8 – vỏ đẹp 7tr
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 26 màu gold 16g : vỏ trầy nhiều 6tr8 – vỏ trầy nhẹ 7tr – vỏ đẹp 7tr2
IPHONE 6SPLUS QUỐC TẾ MỸ ( Tặng sim ghép và fix full lỗi )
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 27 màu gray 16g : đẹp 99% 8tr5
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 28 màu hồng 16g : đẹp 99% 8tr8
IPHONE 7PLUS LOCK FIX FULL LỖI XÀI NHƯ QUỐC TẾ ( Tặng sim ghép và fix full lỗi )
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 29 màu trắng 32g : đẹp 12tr5
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 30 màu hồng 32g : đẹp 12tr8
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 31 màu gold 32g : đẹp 12tr9
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 32 màu đen 32g : đẹp 13tr

LƯU Ý : GIÁ MÁY TRÊN CHƯA BAO GỒM PHỤ KIỆN

IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 33 Sạc + cáp + tai nghe linh kiện loại 1 : 100k
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 34 Sạc + cáp + tai nghe bóc máy : 350k
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 35 Bảo hành 12 tháng + 300k
Mua bán có sao nói vậy để rõ ràng và lâu dài về sau nhé.
BÁN ĐÚNG TÌNH TRẠNG ĐÃ NÊU.✬
CHÚ Ý: BÊN MÌNH CÒN BÁN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM KHÁC VÀ CẬP NHẬT GIÁ LIÊN TỤC – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ BAO GIÁ THỊ TRƯỜNG . KHÁCH NỘI THÀNH MUA BÁN TẠI CỬA HÀNG – KHÁCH TỈNH – GỬI HÀNG,THU TIỀN TẬN NHÀ MỌI MIỀN TỔ QUỐC.
ĐĂC BIỆT : chỉ với 100k Iphone lock sẽ như Iphone quốc tế – Với siêu phẩm Sim ghép Tự Fix Lỗi cho iPhone 5/5C/5S/6/6S/7/Plus Lock tại Việt Nam DÙNG NHƯ QUỐC TẾ có thể dùng 3G, 4G tại Việt Nam và kiểm tra tiền*101# , lưu danh bạ đầu số 0, iMess, Facetime, Restore và Update phiên bản mới thoải mái như quôc tế.
*** Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách dịch vụ độ vỏ iPhone 5, 5s, 5c,6,6s,6plus,6splus thành iPhone 7, 7 Plus.
– Khẳng định độ độc đáo, đẹp mắt, đẳng cấp và thời trang.
– Cam kết không gây ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng vì chỉ đơn giản là thay lên một chiếc áo iPhone 7,7Plus cho iPhone 5 5s 5c,6,6s,6plus,6splus
– Dịch vụ đồng hành cùng chuyên viên thay thế giàu kinh nghiệm, có tác phong phục vụ ân cần , chu đáo.
– Linh kiện nhập khẩu nguồn gốc rõ ràng.
– Tự tin rằng là đơn vị có giá dịch vụ tốt và uy tín nhất sài gòn hiện nay .
*** Đặc biệt : Taodep.vn cũng có dịch vụ thay vỏ iPhone RED đang làm mưa làm gió trên thị trường , chắc chắn sẽ làm hài lòng đến cả những vị khách khó tính nhất khi đến cửa hàng chúng tôi.

IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 36 Địa chỉ mua hàng : mở cửa từ 9h đến 21h
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 37 IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 38 IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 39 Ship hàng mọi miền tổ quốc.
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 40 Call: 0936 20.20.20 (zalo, viber, facetime )
IP5: 2TR099 -IP5S : 2TR499 -IP6: 3TR699 -IP6S:4TR999 -IP6SPLUS: 6TR299 - 41 Đ/c: Số 334/9 Lý Thường Kiệt – P.14 – Q.10 – TP. HCM ( Hẻm bên hông bệnh viện Trưng Vương – Đối diện nhà thi đấu Phú Thọ)

 

lên cho anh em cần!

 

Chúc chủ topic đk …

 
iPhone:
iPhone 5-5C-5S
Tình trạng:
Đã sử dụng
Giá:
2,099,000 đ
Điện thoại liên hệ:
Xem trong nội dung tin đăng , nếu không có số nghĩa là sản phẩm đã được giao dịch hoặc bán .
Địa chỉ liên hệ:
Đ/c: Số 334/9 Lý Thường Kiệt – P.14 – Q.10 – TP. HCM ( Hẻm bên hông bệnh viện Trưng Vương – Đối diện nhà thi đấu Phú Thọ., Quận 10, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
18/5/17 lúc 17:49

Sản phẩm liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *